TR EN HU

Macar İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA)

Macar İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA), Macar küçük ve orta ölçekli işletmelerinin ihracat kabiliyetlerini ve ihracat miktarlarını artırmaya yardımcı olmak amacıyla, %99 devlet sermayesi ve %1 Macar Sanayi ve Ticaret Odası katkısıyla kurulmuş bir devlet ajansıdır.

Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı bu görevi, hedef belirlediği ülkelerde, temsilcilikler açarak ya da itibarı yüksek yerel bir partnerle işbirliği yapmak suretiyle gerçekleştirmektedir. Türkiye’de de bu hizmeti gerçekleştirmek için ALX HUNGARY’i yetkilendirmiştir.

Tarihsel ve kültürel olarak birbirine bağlı iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek, Macar KOBİ’lerinin Türkiye’de ticaret yapabilmesinin önünü açmak, Macar şirketleriyle iş yapmak amacındaki Türk şirketlerine yardımcı olmak, Türk yatırımcılarını Macaristan’daki yatırım olanaklarından haberdar etmek ve yatırımlarında rehberlik etmek hedefiyle kurulan ALX HUNGARY, portföyünde çeşitli sektörlerden birçok firma barındırmaktadır.

İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ ORGANİZASYONLAR

Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA)

Macaristan Büyükelçiliği

Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu

Balassi Enstitüsü - Macar Kültür Merkezi İstanbul

Eximbank: Macar İhracat ve İthalat Bankası

Macar Yatırım ve Tanıtım Ajansı (HIPA)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu